BMM २०१९ च्या स्मरणिकेचं वैशिष्ट्य म्हणजे सगुणातून निर्गुणात केलेला प्रवास! BMM स्मरणिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टप्पा! सगुणातल्या छापलेल्या स्वरूपात तर अभिनवतेचे सूर ‘गुंजन’ करणाऱ्या म्हणजेच निर्गुणी audiobook आणि ebook स्वरूपातल्या. दूरवर पसरलेल्या सर्व मराठी मंडळींना online ऐकता किंवा वाचता येतील. तर असा आगळा वेगळा थाट असलेल्या स्मरणिका उदघाटन करायला मुहूर्तही साजेसा आहे आषाढी एकादशी म्हणजे जुलै १२, २०१९. तेव्हा हा एक अनोखा अनुभव घ्या. तुम्हाला आवडेल अशी आमची खात्री आहे.

For e-book and Audio-book please click here –  https://www.dfwmm.org/files/bmm-dfwmm-gunjan/

Instructions for reading the e-book:
Step 1 – Open the e-book by clicking this link – https://www.dfwmm.org/files/bmm-dfwmm-gunjan/
Step 2 – Use the toolbar at the bottom of the screen for navigation / quick operations.

Instructions for listening to the audio-book:
Step 1 – Open the audio-book by clicking this link – https://www.dfwmm.org/files/bmm-dfwmm-gunjan/
Step 2 – Navigate to the page with the Audio Player graphic as shown below (page with Audio track)

Step 3 – Use the Audio controls as shown below to Play / Pause / Skip / Rewind / Mute.

SUBSCRIBE TO BMM2019 NEWSLETTER

BECOME A VOLUNTEER OF BMM2019