March 2019

माउली माझी मराठी, जागृती दे अस्मितेला, पूजनाचा सोहळा संमेलने आम्ही आरंभिला.. हा पूजनाचा सोहळा जवळ येत चाललेला आहे आणि संमेलनाच्या सर्व आघाड्यांवर

Continue Reading

February 2019

नव्या वर्षाच्या आगमनाने अधिवेशनाच्या तयारीचा जोम वाढला आहे. ‘आता याच वर्षी आपलं अधिवेशन आहे, बरं का! चला, कामाचा वेग वाढवू या’ अशा भावनेने

Continue Reading

January 2019

“एक एक दिवस मंतरलेला, नव्या वाऱ्याने भरलेला, जगून घ्यावे सारे सारे, आकांक्षांचे नवे वारे”……नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा! खरंच, हे नववर्ष

Continue Reading

December 2018

नमस्कार मंडळी!   या दिवाळीत BMM २०१९ च्या आमच्या समितीने लॉस अँजेलिस, अटलांटा, टल्सा, डेट्रॉईट, ऍन आर्बोर आणि नॉर्फोक व्हर्जिनिया या मंडळांना

Continue Reading

November 2018

“दिवाळी येणार, अंगण सजणार, आनंद फुलणार घरोघरी, आमच्या घरी अन तुमच्या घरी!”   प्रसिद्ध गीतकार आणि संगीतकार श्री. यशवंत देव यांनी

Continue Reading

October 2018

नमस्कार मंडळी, BMM 2019 अधिवेशनामध्ये सादर होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या निवडप्रक्रियेने आता चांगलाच जोम धरला आहे. कार्यक्रम निवडसमितीचा प्रमुख या

Continue Reading

September 2018

नमस्कार मंडळी, बृ. म. मं. अधिवेशनाला आता एका वर्षांहूनही कमी अवधी उरलेला आहे. हा काळही हा हा म्हणता सरून जाईल! या ऑगस्ट महिन्यात मात्र उत्साहाचे

Continue Reading

August 2018

‘बाबूजी’ हे नाव कानावर पडले की एकच व्यक्ती डोळ्यासमोर उभी राहते…. ती म्हणजे प्रत्येक गाण्यामध्ये जीव ओतणारे, गाण्यातील शब्दांना

Continue Reading

July 2018

नमस्कार मंडळी! दर दोन वर्षांनी होणारं आपलं BMM अधिवेशन जुलै २०१९ मध्ये आमच्या डॅलसला येणार आहे हे तुम्हा सर्वांना ठाऊक आहेच. ह्या अधिवेशनाची

Continue Reading

June 2018

नमस्कार मंडळी, आम्हाला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की बीएमेम २०१९च्या अधिवेशनाच्या तयारीने आता वेग घेतला आहे. आपल्या अधिवेशनाच्या यशासाठी दोन

Continue Reading