November 2018

“दिवाळी येणार, अंगण सजणार, आनंद फुलणार घरोघरी, आमच्या घरी अन तुमच्या घरी!”   प्रसिद्ध गीतकार आणि संगीतकार श्री. यशवंत देव यांनी

Continue Reading

October 2018

नमस्कार मंडळी, BMM 2019 अधिवेशनामध्ये सादर होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या निवडप्रक्रियेने आता चांगलाच जोम धरला आहे. कार्यक्रम निवडसमितीचा प्रमुख या

Continue Reading

September 2018

नमस्कार मंडळी, बृ. म. मं. अधिवेशनाला आता एका वर्षांहूनही कमी अवधी उरलेला आहे. हा काळही हा हा म्हणता सरून जाईल! या ऑगस्ट महिन्यात मात्र उत्साहाचे

Continue Reading

August 2018

‘बाबूजी’ हे नाव कानावर पडले की एकच व्यक्ती डोळ्यासमोर उभी राहते…. ती म्हणजे प्रत्येक गाण्यामध्ये जीव ओतणारे, गाण्यातील शब्दांना

Continue Reading

July 2018

नमस्कार मंडळी! दर दोन वर्षांनी होणारं आपलं BMM अधिवेशन जुलै २०१९ मध्ये आमच्या डॅलसला येणार आहे हे तुम्हा सर्वांना ठाऊक आहेच. ह्या अधिवेशनाची

Continue Reading

June 2018

नमस्कार मंडळी, आम्हाला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की बीएमेम २०१९च्या अधिवेशनाच्या तयारीने आता वेग घेतला आहे. आपल्या अधिवेशनाच्या यशासाठी दोन

Continue Reading

May 2018

माझ्या मराठीची गोडी, मला वाटते अवीट माझ्या मराठीचा छंद, मना नित्य मोहवित ‘या रे, या रे’ अवघे जण, हाक माय मराठीची बंध खळाळा गळाले,

Continue Reading

March 2018

कोणत्याही सोहळ्याची आखणी करायची म्हणजे किती वेगवेगळया अंगांचा विचार करायला लागतो, नाही का? लग्नकार्य असेल तर कार्यस्थळ, आमंत्रणे, पाहुण्यांचे

Continue Reading

February 2018

एक एक पाउल पुढे टाकू | अंती पंढरी गाठू || या उक्तीला अनुसरून बीएमएम २०१९ च्या विविध कार्य समिती नवीन वर्षात उत्साहात कामाला लागल्या आहेत. मागील

Continue Reading